• Khách sạn AMIS
  • OSCLAND
  • OSC Việt Nam
  • Phung Ha + MEKONG
  • Tượng đài tưởng niệm Quân nhân Liên Xô Nga - Việt Nam Cam Ranh

Chi tiết

Các lĩnh vực hoạt động

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:

1. KHOAN CỌC NHỒI BÊ TÔNG CỐT THÉP 

2. KHOAN TẠO LỖ , ĐÓNG ÉP CỌC NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH 

3. KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT  ( CDM )

4. KHOAN CỌC XI MĂNG VỮA

5. KHOAN CẮT , PHÁ ĐÁ