• Khách sạn AMIS
  • OSCLAND
  • OSC Việt Nam
  • Phung Ha + MEKONG
  • Tượng đài tưởng niệm Quân nhân Liên Xô Nga - Việt Nam Cam Ranh

Chi tiết

Danh mục thiết bị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

    

                     

                                   1. Xe DAIWA DAK 150-2                            

                       

   

                   

                              2 . Xe SHIROTA S-15B  ( CAT 15 ) 

 

   

                             

                                  3. Xe SHIROTA S - 10B                                                                        

 

   

              

                       4. Xe HITACHI EX 60 - 1 - 2 - 3 

 

    

                                5 . Xe SUMITOMO SK 050